Urban Planner


Náš tým nabízí realizaci projektů pro veřejnou správu, zejména v oblasti územního plánování, zpracování dat nebo vizualizace. Dosavadní řešené projekty se zabývaly především analýzou dat, digitalizací, georeferencováním, tvorbou a úpravou datových modelů, prostorovými analýzami, SWOT analýzami, rozborem udržitelného rozvoje území, tvorbou tištěných a webových map, tvorbou turistických průvodců nebo zpracováním grafických výstupů-výkresů.

Mezi hlavní nabízené produkty patří


Zpracování dat územních plánů

Územně analytické podklady

Dostupnost veřejné infrastruktury

Územní potenciál

Digitalizace intravilánu

Školení

Software

Hlavním softwarovým produktem je analytická nadstavba Esri programu ArcGIS for Desktop. Výstupy extenze jsou Vrangel’ rastrové vrstvy potenciálu jednotlivých faktorů, pilířů udržitelného rozvoje a celkový území potenciál. Při opakovaném spouštění analýz s různými nastavení jsou výstupem varianty ( rencontrer fille sur clermont-ferrand tzv. scénáře) rozvoje území. Další výstupy zobrazují ve vektorové podobě celkový území potenciál a výsledné site de rencontre seniors sur la seyne-sur-mer plochy vhodné k alokaci. Výstupy lze snadno přepočítávat do libovolných územních jednotek (např. obcí) a využít pro zpracování ÚAP.

Chci vědět více...

 

Reference


test
test
test
test
test
test

Prohlédněte si výstupy
z Urban Planneru
ihned a zdarma ve webové aplikaci