Skip to main content

Analýza vývoje ÚAP v Olomouckém kraji

S Olomouckým krajem spolupracujeme na aktualizacích ÚAP. Nad rámec běžných postupů jsme zpracovali analýzu vývoje dat ÚAP mezi lety 2007 a 2017. Obsahem je spousta textu, spousta grafů, spousta map a hlavně spousta užitečných informací!