Skip to main content

Jihlava – Urbanistické návrhy

Nedávno jsme vás informovali o výsledcích analytické části studie, kterou řešíme pro město Jihlava. Navázali jsme na ni návrhem optimální urbanistické struktury proluk a rozvojových ploch územního plánu. Kromě doporučení nejvhodnějšího typu zástavby jsme stanovili i jejich předpokládanou kapacitu (počet domů, pater, bytů, obyvatel).

Na základně diskuse s městem jsme vybrali ty nejzajímavější lokality, pro které jsme ve spolupráci s architekty zpracovali urbanistické návrhy do podoby grafických vizualizaci.