Skip to main content

Zakázka pro Olomoucký kraj

Poslední dobou trochu zanedbáváme aktualizovat čerstvé informace. Rozhodně ale nespíme, na GIS Ostrava jsme vystoupili v rámci samostatné workshopu zaměřeného na Urban Planner, kterého se zúčastnilo 10 zájemců. Momentálně usilovně pilujeme novou verzi Urban Planneru, kterou bychom ještě před létem rádi zveřejnili. Kromě toho jsme právě dokončili zakázku pro Olomoucký kraj, v rámci které jsme zaktualizovali rozbor udržitelného rozvoje území, dále symbologii (sadu asi 500 znaků) používanou pro vizualizaci ÚAP a v neposlední řadě jsme připravili nové výkresy krajských ÚAP (výkres hodnot, limitů a záměrů na provedení změn). Přidáváme náhledy na některé z výstupů. 

znaky3  znaky2  znaky1  zamery_detail zamery2 RURU_text RURU_saldo RURU_prir_prilir limity_detail limity2 legenda1