Skip to main content

ÚAP Olomouckého kraje

Pro Olomoucký kraj jsme dlouholetým partnerem pro tvorbu rozboru udržitelného rozvoje území a pro tvorbu výkresů ÚAP.

V roce 2016 zpracovali aktualizaci metodiky zaměřené na rozbor udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů. Aktualizovanou metodiku jsme následně uvedli do praxe a zpracovali jsme aktualizace ÚAP, konkrétně část zaměřenou na vyhodnocení vyváženosti územních podmínek. Součástí zakázky byly také analytické výpočty v Urban Planneru pro území celého kraje, které obsahovaly výpočty potenciálu pro všechny základní kategorie využití území.

Každým rokem provádíme průběžnou aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území, dále symbologii (sadu asi 500 znaků) používanou pro vizualizaci ÚAP a v neposlední řadě jsme připravujeme nové výkresy krajských ÚAP (výkres hodnot, limitů a záměrů na provedení změn.