Skip to main content

Územní potenciál Bratislavy

Model pro hodnocení územního potenciálu oslovil Metropolitní institut Bratislavy (MIB). Zakázka je podkladem pro stanovení prognózy rozvoje hlavního města.

Pro celé území hlavního města Bratislavy jsme zpracovali hodnocení územního potenciálu pro bydlení, výrobu, občanskou vybavenost, volný čas a sport a městskou a krajinnou zeleň. Analýzy byly zpracovány do podoby tří možných scénářů rozvoje města a budou sloužit pro stanovení prognózy rozvoje města. Projekt byl jedinečný použitím nových kritérií pro hodnocení potenciálu a také vysokou mírou zapojení mnoha odborníků na straně MIB pro správné nastavení vah a také pro modifikaci naší metodiky do zahraničního prostředí.

Zveme vás tímto na Konferenci GIS Esri v ČR 2023, kde uvidíte, jak Metropolitní institut Bratislavy pracuje s naším modelem v praxi. Bylo nám potěšením spolupracovat s mladým a inovativním týmem, který je otevřen moderním přístupům plánování rozvoje města.