Skip to main content

Územní potenciál Zlína

Pro analýzu potenciálu pro bydlení a výrobu jsme inovovali dříve používané hodnocení pomocí modelu Urban Planner. Doplnili jsme několik nových faktorů, které mají významný vliv na hodnocení potenciálu pro bydlení.

Na základě provedených analýz jsme hodnotili všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby, tak aby se město mohlo lépe rozhodovat o prioritách rozvoje. Část výsledků je přístupných na stránkách města v podobě webové mapové aplikace: https://www.zlin.eu/analyzaup.

Zlín – potenciál území pro rozvoj