Nové logo

Díky Rosťovi Nétkovi za nové logo. Tři barvy vystihují 3 pilíře udržitelného rozvoje, hexagony znázorňují použití šestiúhelníkové sítě při výpočtu alokace rozvoje.