Skip to main content

Dokončení zakázky pro Olomoucký kraj

Před nedávnem jsme dokončili zakázku pro Olomoucký kraj, jejíž součástí byla aktualizace metodiky zaměřené na rozbor udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů a následná aplikace metodiky na zpracování aktualizace ÚAP. Součástí zakázky byly také analytické výpočty v Urban Planneru pro území celého kraje. Ukázky některých výstupů v náhledové kvalitě si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

OLK_zastploch  OLK_rekreace  OLK_nezamest  OLK_komerncni 

OLK_histogram   OLK_fragmentace  OLK_envpil  OLK_dokbyt 

OLK_bydleni