Jihlava – Urbanistické návrhy

recherche femmes menton Jaroslav Burian | | Novinky

http://fchapelier.fr/?loringoskop=site-de-rencontre-amicale-74&d54=ac Nedávno jsme vás informovali o výsledcích analytické části studie, kterou řešíme pro město Jihlava. Navázali jsme na ni návrhem optimální urbanistické struktury proluk a rozvojových ploch územního plánu. Kromě doporučení nejvhodnějšího typu zástavby jsme stanovili i jejich předpokládanou kapacitu (počet domů, pater, bytů, obyvatel).

http://mylittlebulle.com/wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/SSF_WP_UPLOADS_PATH/csv/import/abruzi.php Na základně diskuse s městem jsme vybrali ty nejzajímavější lokality, pro které jsme ve spolupráci s architekty zpracovali urbanistické návrhy do podoby grafických vizualizaci.