Kontakt

Urban Planner s.r.o.

Kaštanová 1055/14, Olomouc, 779 00

+420 724 712 953

info@urbanplanner.cz

Identifikační číslo: 041 91 048

Spisová značka: C 62725 vedená u Krajského soudu v Ostravě

  Vaše jméno (*)

  Váš email (*)

  Vaše zpráva


  Jaroslav Burian

  Jaroslav Burian je absolventem magisterského oboru Aplikovaná geoinformatiku na PřF UP v Olomouci, a absolventem doktorského studia na PřF UK v Praze. Od roku 2007 působí na Katedře geoinformatiky PřF UP, kde vyučuje geoinformatiku v humánní geografii, veřejné správě a územním plánování. V oblasti výzkumu se zabývá především analýzami a modelováním městského prostředí pomocí kvantitativních metod. Je autorem nebo spoluautorem několika desítek vědeckých článků a několika knih (např. Geoinformatika v prostorovém plánování nebo Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru).

  V rámci komerčních zakázek se zaměřuje se především na:

  • Projektový management
  • Komunikaci se zákazníkem
  • Design a testování aplikace
  • Prostorové analýzy
  • Vizualizaci

  Stanislav Šťastný

  stastny

  Stanislav Šťastný je absolventem magisterského oboru Aplikovaná geoinformatika a následného rigorózního řízení na PřF UP v Olomouci. Během studia a v současnosti již 10leté praxe se specializoval zejména na aplikaci geoinformatiky v prostorovém plánování. Kromě profesní dráhy se intenzivně věnuje dalším možnostem programových rozšíření GIS produktů.

   V rámci komerčních zakázek se zaměřuje se především na:

  • Vývoj a programování aplikace
  • Design a testování aplikace
  • Prostorové analýzy
  • Vizualizaci