Skip to main content

Priority rozvoje bydlení, průmyslu a logistiky pro město Jihlava – Analytická část

S našim týmem jsme přijali zatím největší výzvu, studii “Priority rozvoje bydlení, průmyslu a logistiky pro město Jihlava”. Blížíme se do finále, a tak bychom vám rádi ukázali, na čem poslední rok pracujeme a na co jsme patřičně pyšní. Věříme, že Jihlavě pomůžeme ke koncepčnímu a udržitelnému rozvoji.

Hlavním výstupem první etapy bylo zmapování stavebních proluk, celkem jsme jich identifikovali 624! 👀💪 Z toho polovina byla terénním šetřením vyhodnocena jako vhodná pro zastavění. Město tak může koncentrovat novou výstavbu do města místo záboru volné krajiny.

Nevynechali jsme ani to, co umíme nejlépe, a sice hodnocení územního potenciálu pomocí našeho modelu Urban Planner. 😎 Klíčová byla intenzivní spolupráce s městem. Model jsme společně nastavili tak, aby výsledky vyváženě reflektovaly potřeby obyvatel i ekonomickou výhodnost lokality. Tímto ovšem naše práce neskončila, čím jsme pokračovali, vám představíme příště.