Skip to main content

Analýza územního potenciálu Statutárního města Zlína

Pro město Zlín jsme na začátku letošního roku zpracovali analýzy územního potenciálu pro bydlení a výrobu. Pro výpočty jsme inovovali dříve používané hodnocení pomoci modelu Urban Planner. Doplnili jsme několik nových faktorů, které mají významný vliv na hodnocení potenciálu pro bydlení. Na základě provedených analýz jsme ohodnotili všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby, tak aby se město mohlo lépe rozhodovat o prioritách rozvoje. Část výsledků je přístupných na stránkách města v podobě webové mapové aplikace: https://www.zlin.eu/analyzaup.