Skip to main content

ÚAP Olomouckého kraje

Mapové výstupy v územním plánování jsou vždycky zábava a také trochu tvrdý oříšek. Vtěsnat obrovské množství jevů do omezeného množství map (výkresů) není nikdy jednoduché. Pro Olomoucký kraj jsme v rámci aktualizace ÚAP zpracovali nejen rozbor udržitelného rozvoje území (indikátorové hodnocení), ale také výkresy limitů, hodnot, záměrů a problémů, a dále také doplňující mapové podklady.