Skip to main content

Nástroj pro automatizaci výdeje dat z databáze ÚAP ORP Znojmo

Pro město Znojmo jsme naprogramovali nástroj pro plně automatizovaný výdej sledovaných jevů z databáze ÚAP ORP Znojmo. Nástroj má za účel usnadnit výdej dat ÚAP pro projektanty ve formátu SHP, DGN či DWG pomocí výběru jedné či více obcí, či pomocí zákresu libovolné oblasti. Nástroj je napsán v jazyce Python (verze 3.x), který využívá knihovnu arcpy pro volání funkcí ArcGIS Pro. Nástroj je součástí tzv. toolboxu a je určen pro spouštění z prostředí ArcGIS Pro s aktivní mapou, jelikož vyžaduje interaktivní vstup uživatele (výběr prvku z vrstvy přidané v tabulce obsahu, interaktivní zákres oblasti).