Author Archive

Jihlava – Implementační část

actinically Jaroslav Burian | | Novinky

site libertin à aurillac Studie pro Jihlavu je hotova! 🎉🥳 Při předání jsme zastupitelstvu představili možnosti využití analýz pro strategické a územní plánování. Tímto naše mise nekončí, již nyní pracujeme na rozšíření. Děkujeme za skvělou spolupráci kolegům architektům Motlovi, Bednárovi, ekonomovi dr. Sieberovi, na městě Ing. Zemanovi a arch. Bezděkovské. V neposlední řadě také děkujeme za grafické zpracování Kubovi Žejdlíkovi a Benovi Šramo.


Detail

Jihlava – Ekonomická část

Jaroslav Burian | | Novinky

Třetí etapa naší studie pro Jihlavu patřila ekonomice💰Vyhodnotili jsme náklady lokalit na výstavbu. Současně jsme modelovali dopady na rozpočet města s výhledem na dalších 50 let 🔭 Zohlednili jsme jak příjmy z daní tak výdaje na infrastrukturu a údržbu. Jedním z hlavních závěrů je, že město by mělo koncentrovat pozornost na vysokokapacitní proluky v dobrém dosahu stávající technické infrastruktury.


Detail

Jihlava – Analýzy dostupnosti

Ve studii pro město Jihlava jsme zpracovali analýzu dopravní dostupnosti veřejné infrastruktury např. škol, supermarketů, kin, sportovišť, hřišť a řady dalších. Kombinací dostupností s hustotou osídlení jsme poukázali na místa, kde by bylo vhodné další infrastrukturu doplnit.


Detail

Jihlava – Urbanistické návrhy

Nedávno jsme vás informovali o výsledcích analytické části studie, kterou řešíme pro město Jihlava. Navázali jsme na ni návrhem optimální urbanistické struktury proluk a rozvojových ploch územního plánu. Kromě doporučení nejvhodnějšího typu zástavby jsme stanovili i jejich předpokládanou kapacitu (počet domů, pater, bytů, obyvatel).


Detail

Mapa roku 2021

Atlas Moravskoslezského kraje jsme rozhodně nevytvářeli se soutěžními ambicemi. Po vydání elektronické verze na začátku roku 2021 se však ukázalo, že jde o povedené dílo, a tak na konci roku vyšla tištěná verze, která má nyní za sebou také první dotisk. Odborná porota se nám rozhodla udělit titul http://renatamarques.com.br/?samyrai=clipe-da-musica-vai-namorar-comigo-sim&e90=c7 Mapa roku 2021 v kategorii Atlasy, soubory a edice map za náš Atlas Moravskoslezského kraje. 🎉 Moc si ocenění vážíme, a to zejména v konkurenci dalších 16 produktů.


Detail