Author Archive

Územní plány ORP Znojmo

Více než 100 obcí, 60 000 polygonů funkčních ploch, 4218 zastavěných území a 1873 zastavitelných ploch. Tolik jsme toho zpracovali pro ORP Znojmo. Kéž by něco takového mělo celé Česko. 🙂


Detail