Author Archive

Územní plány ORP Znojmo

Více než 100 obcí, 4218 zastavěných území, 1873 zastavitelných ploch a 60 000 polygonů funkčních ploch včetně regulativů. Tolik jsme toho zpracovali pro ORP Znojmo. Kéž by něco takového mělo celé Česko! 🙂


Detail