Skip to main content

Vymezení historické zástavby ORP Znojmo

V průběhu léta jsme pro ORP Znojmo zpracovali vymezení historické zástavby. Podklad pro toto vymezení byly Císařské otisky map stabilního katastru, které zpřístupnil Jihomoravský kraj formou mapové služby. Pro celé území ORP Znojmo byla vymezena jak hlavní jádra jednotlivých sídel, tak ostatní území se zachovalou historickou strukturou zástavby mimo jádro (např. usedlosti nebo staré statky). Data budou využita jako další z podkladů pro posuzování záměrů na rozvoj jednotlivých obcí.