• Úvod
  • Novinky
  • Dostupnost veřejné infrastruktury Olomouckého kraje

Dostupnost veřejné infrastruktury Olomouckého kraje

Pro Olomoucký kraj jsme zpracovali vzdálenostní a časovou analýzu dostupnosti vybraných cílů občanské, dopravní, technické infrastruktury a veřejných prostranství. Stali jsme se tak průkopníky praktické realizace certifikované metodiky MMR.

Předmětem zakázky byl výpočet dostupností veřejné infrastruktury dle metodiky Maier (2016): Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury.

V první řadě bylo zapotřebí zdigitalizovat data veřejné infrastruktury. Vycházeli jsme především z adres oficiálních rejstříků. Data jsme tak získali pomocí přesné lokalizace metodou geokódování a následného vizuálního ověření nad leteckým snímkem. Výstupem tak bylo 24 datových sad.

Pro síťové analýzy jsme využili geodatabázi StreetNet CEDA, pro automobilovou dopravu jsme tuto síť zkombinovali s průměrnou rychlostí pohybu vozidel z databáze HERE WeGo. Pro výpočet časové dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou jsme použili databázi KIDSOK.