Skip to main content

Analýza územních plánů se zaměřením na obnovitelné zdroje energie

Další z menších zakázek řešených pro Olomoucký kraj byla zaměřena na analýzu územních plánů s vymezenými plochami pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie uplatňujících se v krajině obcí, nacházejících se v kulturně-krajinných oblastech dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Výstupem z analýzy jsou podrobné popisy a dotčených ploch s podrobnými mapovými zákresy.

Pokračovat ve čtení