Author Archive

Analýza územních plánů se zaměřením na obnovitelné zdroje energie

Kalispell Jaroslav Burian | | Novinky

passively Další z menších zakázek řešených pro Olomoucký kraj byla zaměřena na analýzu územních plánů s vymezenými plochami pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie uplatňujících se v krajině obcí, nacházejících se v kulturně-krajinných oblastech dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Výstupem z analýzy jsou podrobné popisy a dotčených ploch s podrobnými mapovými zákresy.

Ijebu-Jesa


Detail

Územní plány ORP Znojmo

Více než 100 obcí, 4218 zastavěných území, 1873 zastavitelných ploch a 60 000 polygonů funkčních ploch včetně regulativů. Tolik jsme toho zpracovali pro ORP Znojmo. Kéž by něco takového mělo celé Česko! 🙂


Detail