Skip to main content

Priority rozvoje bydlení, průmyslu a logistiky pro město Jihlava – Analytická část

S našim týmem jsme přijali zatím největší výzvu, studii “Priority rozvoje bydlení, průmyslu a logistiky pro město Jihlava”. Blížíme se do finále, a tak bychom vám rádi ukázali, na čem poslední rok pracujeme a na co jsme patřičně pyšní. Věříme, že Jihlavě pomůžeme ke koncepčnímu a udržitelnému rozvoji.

Pokračovat ve čtení

Analýza územního potenciálu Statutárního města Zlína

Pro město Zlín jsme na začátku letošního roku zpracovali analýzy územního potenciálu pro bydlení a výrobu. Pro výpočty jsme inovovali dříve používané hodnocení pomoci modelu Urban Planner. Doplnili jsme několik nových faktorů, které mají významný vliv na hodnocení potenciálu pro bydlení. Na základě provedených analýz jsme ohodnotili všechny zastavitelné plochy a plochy přestavby, tak aby se město mohlo lépe rozhodovat o prioritách rozvoje. Část výsledků je přístupných na stránkách města v podobě webové mapové aplikace: https://www.zlin.eu/analyzaup.

Pokračovat ve čtení

Vymezení historické zástavby ORP Znojmo

V průběhu léta jsme pro ORP Znojmo zpracovali vymezení historické zástavby. Podklad pro toto vymezení byly Císařské otisky map stabilního katastru, které zpřístupnil Jihomoravský kraj formou mapové služby. Pro celé území ORP Znojmo byla vymezena jak hlavní jádra jednotlivých sídel, tak ostatní území se zachovalou historickou strukturou zástavby mimo jádro (např. usedlosti nebo staré statky). Data budou využita jako další z podkladů pro posuzování záměrů na rozvoj jednotlivých obcí.

Pokračovat ve čtení

Nástroj pro automatizaci výdeje dat z databáze ÚAP ORP Znojmo

Pro město Znojmo jsme naprogramovali nástroj pro plně automatizovaný výdej sledovaných jevů z databáze ÚAP ORP Znojmo. Nástroj má za účel usnadnit výdej dat ÚAP pro projektanty ve formátu SHP, DGN či DWG pomocí výběru jedné či více obcí, či pomocí zákresu libovolné oblasti. Nástroj je napsán v jazyce Python (verze 3.x), který využívá knihovnu arcpy pro volání funkcí ArcGIS Pro. Nástroj je součástí tzv. toolboxu a je určen pro spouštění z prostředí ArcGIS Pro s aktivní mapou, jelikož vyžaduje interaktivní vstup uživatele (výběr prvku z vrstvy přidané v tabulce obsahu, interaktivní zákres oblasti).

Pokračovat ve čtení

ÚAP Olomouckého kraje

Mapové výstupy v územním plánování jsou vždycky zábava a také trochu tvrdý oříšek. Vtěsnat obrovské množství jevů do omezeného množství map (výkresů) není nikdy jednoduché. Pro Olomoucký kraj jsme v rámci aktualizace ÚAP zpracovali nejen rozbor udržitelného rozvoje území (indikátorové hodnocení), ale také výkresy limitů, hodnot, záměrů a problémů, a dále také doplňující mapové podklady.

Pokračovat ve čtení