Digitalizace intravilánu Olomouckého kraje

Jsme téměř na konci! Pro Olomoucký kraj jsme zpracovali zakázku na digitalizaci intravilánu ve všech katastrálních územích. Stovky mapových listů katastrálních map, stovky hodin práce, stovky topologických chyb k opravě, tisíce linií, desítky sporných nebo nejasných situací. 


Detail

Zakázka pro Olomoucký kraj

Poslední dobou trochu zanedbáváme aktualizovat čerstvé informace. Rozhodně ale nespíme, na GIS Ostrava jsme vystoupili v rámci samostatné workshopu zaměřeného na Urban Planner, kterého se zúčastnilo 10 zájemců. Momentálně usilovně pilujeme novou verzi Urban Planneru, kterou bychom ještě před létem rádi zveřejnili. Kromě toho jsme právě dokončili zakázku pro Olomoucký kraj, v rámci které jsme zaktualizovali rozbor udržitelného rozvoje území, dále symbologii (sadu asi 500 znaků) používanou pro vizualizaci ÚAP a v neposlední řadě jsme připravili nové výkresy krajských ÚAP (výkres hodnot, limitů a záměrů na provedení změn). Přidáváme náhledy na některé z výstupů. 


Detail

Dokončení zakázky pro Olomoucký kraj

Před nedávnem jsme dokončili zakázku pro Olomoucký kraj, jejíž součástí byla aktualizace metodiky zaměřené na rozbor udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických podkladů a následná aplikace metodiky na zpracování aktualizace ÚAP. Součástí zakázky byly také analytické výpočty v Urban Planneru pro území celého kraje. Ukázky některých výstupů v náhledové kvalitě si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


Detail